Heb je een klacht over de behandeling van Psycholoog Amsterdam Noord?

De Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW). Dat heb ik om verschillende redenen gedaan:

Allereerst voor mezelf, de vereniging brengt psychologen bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waar je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan.
Het is belangrijk om onophoudelijk kennis uit te wisselen, je te laten controleren en begeleiden en samen met collega’s zorgt dat ons werk het beste werk is dat we nu kunnen leveren.

En ik ben lid van die vereniging voor jou. Zodat je snel en makkelijk kunt zien welke kwaliteit en aandacht ik voorsta én zodat je, mocht je een klacht hebben, ergens terecht kunt.

Goed contact

Goed contact met mijn cliënten is één van de fundamenten van mijn werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling.

Ik doe er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling zelf of over mij gaat).

In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met me wilt of kunt bespreken, dan kun je bij de LVPW terecht.

Gegevens LVPW

De leden van de LVPW vallen onder het Tuchtrecht van de TBCZ. Het beste stuur je je klacht per brief naar de stichting TBCZ tuchtrecht:

TBCZ Tuchtrecht
Postbus 70
4700 AB Roosendaal

In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager.

Mijn LVPW registratienummer is: 756

In het kort over TBCZ Tuchtrecht

  • onafhankelijk en professioneel
  • hoor en wederhoor
  • eerste aanleg: Raad van Toezicht
  • hoger beroep: Hof van Toezicht
  • voorzitter van de Raad en het Hof zijn rechters
  • sancties: onder andere: berisping, boete, schorsing

Voor meer informatie over het LVPW kijk op de site van lvpw.nl.

Wil je meer weten over het LVPW, over de klachtenprocedure, of heb je een vraag over hoe ik je kan helpen bel me, of stuur even een mail naar praktijk Psycholoog Amsterdam Noord ter attentie van Alexandra Dullaart. Ik help je graag.